UZUNMÜDDƏTLİ İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRDƏN ƏZİYYƏT ÇƏKƏN PASİENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

Türkiyənin aparıcı universitetlərindən olan EGE Universiteti Tibb fakultəsi Xəstəxanası, İnfeksion xəstəliklər və klinik mikrobiologiya kafedrasının Professorları Dr. Meltem Taşbakan və Dr. Hüsnü Pullukcu 12, 13, 14 sentyabrda və Dünya Qastroenterologiya Birliyinin (WGO) rəsmi bursiyeri, Qastroenteroloq-hepatoloq Dr. Nuranə Quliyeva 12-17 sentyabrda Bioloji Təbabət Klinikasının Bakı filialında aşağıdakı xəstəliklər üzrə pasient qəbulu həyata keçirəcəklər:

Prof. Dr. Meltem Taşbakan

Sümük infeksiyaları (osteomielit), Sidikçıxarıcı yolların təkrarlanan infeksiyaları, Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları (qızılyel, abses, impetiqo, sellülit, diabetik ayaq, panarisium), Səbəbi bilinməyən uzunmüddətli yüksək hərarət, Ağciyərin infeksion və iltihabi xəstəlikləri

Prof. Dr. Hüsnü Pullukcu

İnfeksion hepatitlər (Hepatit B, C,D, E), Virus infeksiyaları (EBV, CMV), Göbələk infeksiyaları, Parazitar xəstəliklər, Uzunmüddətli ishal, İmmunsupressiv müalicə alanlar və immundefisit sindromu olanlar, İnfeksion qastroenteritlər üzrə

Qastroenteroloq-hepatoloq Dr. Nuranə Quliyeva

Virus hepatitləri A, B, C, D, Qaraciyər sirrozu, Autoimmun qaraciyər xəstəlikləri, Qaraciyər piylənməsi, Mədə və bağırsaq xəstəlikləri, Mədəalti vəz xəstəlikləri

Qeydiyyat üçün öncədən əlaqə saxlamağınız xahiş olunur: ☎ (012) (050) (055) (070) 430 89 89

Похожие

  • Лейла Велиева - 19 августа 2019 Ankilozlaşdırıcı spondilit (Bexterev xəstəliyi) adı ilə tanınan, getdikcə ağırlaşaraq əlilliyə gətirən bu xəstəlik artıq sizi qorxutmamalıdır! İnsanlara daha çox Bexterev xəstəliyi kimi məlum olan ankilozlaşdırıcı spondilit onurğanın xroniki iltihabi xəstəliyidir. Bu xəstəlik zamanı əsasən oma-qalça, fəqərəarası və fəqərə çıxıntıları arasında olan oynaqlar, onları əhatə edən əzələ və bağlar zədələnir. Bəzi xəstələrdə ətrafların oynaqları və daxili orqanlar da prosesə cəlb olunur. Хəstəliyin yaranması genetik dəyişikliklərlə əlaqələndirilir. Xroniki infeksiyalar (xüsusilə bağırsaq və sidik yolları infeksiyaları), travmalar, xroniki streslər xəstəliyin inkişafında müəyyən rol oynayır. Bu xəstəlik kişilərdə qadınlara nisbətən daha çox rast gəlinir.Daha çox 20-40 yaşda təsadüf olunur. Əsas simptom onurğanın zədələnməsidir. Xəstəlik tədricən başlayır və adətən özünü gecələr daha da güclənən bel ağrısı ilə büruzə verir. Bir müddətdən sonra onurğada hərəkət məhdudluğu yaranır. Tədricən onurğada olan fizioloji əyriliklər hamarlaşır və onurganın döş şöbəsində patoloji əyrilik yaranır. Bu əyrilik yarandıqdan sonra artıq xəstəyə hətta məsafədən də diqanoz qoymaq olar. Bu vəziyyət Ankilozlaşdırıcı spondilit xəstəliyi üçün xarakter olan “dilənçi pozası” adlanır. Diaqnostikada aşağıdakılar mühüm yer tutur: - 3 aydan artıq davam edən və sakitlik vəziyyətində azalmayan bel ağrıları - döş qəfəsində tənəffüs hərəkətlərinin məhdudlaşması - onurğanın bel şöbəsində hərəkət məhdudluğu - gözlərdə dəyişikliklər - tipik rentgenoloji dəyişiklklər (ikitərəfli sakroileit) Diaqnoz anamnezə, kliniki simptomlara, MRT-yə, rentgenoqrafiya və genetik analizə əsasən qoyulur. Xəstəlik xroniki və ağırgedişli olduğundan müalicədə biotənzimləyici preparatlar və metodlar uğurla istifadə olunur. Pasientin fərdi xüsusiyyətləri, xəstəliyin gedişi və ağırlığından asılı olaraq Bioloji Təbabətin həkimi müvafiq müalicə sxemi tərtib edir. Biotənzimləyici terapiya bütövlükdə orqanizmin bərpasına yönələrək, müalicədə daha yaxşı effekt alınmasına səbəb olur. İndividual müalicə sxemində biotənzimləyici, izopatik, mikrobioloji preparatlar, osteopatiya, fizioterapiya, monoterapiya yaxud kompleks şəkildə bir neçə mərhələdə istifadə edilir. Bioloji Tebabet Klinikası Tel.: (012) / (050) / (055) / (070) 430 89 89 Ünvan: Bakı,: 3 mkr., Pişəvari 110 (Cavadxan küç 24), M.Əcəmi m.st. yaxınlığında Ətraflı: https://www.youtube.com/watch?v=IzJxDR17kyI

    Ankilozlaşdırıcı spondilit (Bexterev xəstəliyi) adı ilə tanınan, getdikcə ağırlaşaraq əlilliyə gətirən bu xəstəlik artıq sizi qorxutmamalıdır! İnsanlara d ...

  • Лейла Велиева - 26 июля 2019 Günümüzün aktual problemlərindən biri stress, onun yaratdığı xroniki yorğunluq, yuxusuzluq problemidir. Stress özü ilə bərabər bir çox problemlərin yaranmasına yol açır və insan sağlamlığında yaranan pozulmaların böyük bir qismində mühüm rol oynayır. Erkən yaşlanma və ölüm halları da streslə əlaqələndirilir. Xüsusilə, iş və məişət problemləri nəticəsində yaranan stress insanlara daha ciddi təsir edir. Stress və onunla əlaqəli narahatlıqlardan (məs, həyəcan və yuxusuzluq) əziyyət çəkən insanların fiziki və zehni funksiyaları zəifləyir və normal insanlarla müqayisədə iş qabiliyyətləri getdikçə daha zəif və səmərəsiz olur. Bir çox etioloji faktor stresə səbəb olur. Məsələn, iş yerində təzyiq altında işləmək, ailə həyatında problemlərlə üzləşmək, işsizlik, maliyyə problemləri və uşaqlıqdan qalma stressorlar (məs, təhqir və etinasızlıq kimi) etioloji stress faktorlarıdır. Hər bir insanın streslə mübarizəsi fərqli şəkildə olur, simptomlar da insandan insana dəyişir. Stresin tez-tez yaratdığı əlamətlərdən başlıcası yuxusuzluqdur. Yuxusuzluq - yuxuya getmə və yuxunun davametmə müddətində, yuxunun keyfiyyətində yaranan pozulma və nəticədə gündəlik fəaliyyətə mənfi təsir göstərən davamlı problem kimi qiymətləndirilir. Streslə əlaqəli yuxusuzluq adətən bir neçə gün davam edir, lakin bu hal davamlı olaraq baş verdikdə simptomlar xronikləşə və həlli çətin probləmə çevrilə bilər. Stress, gündüz narahatlığı hipotalamo-hipofizar-adrenal (HHA) oxu aktivləşdirir və uzun müddət davam etdikdə kortizolun səviyyəsi qanda artır. Bu halda kortizol axşamlar da qanda normadan artıq olur. Və bu özüdə yuxusuzluğa səbəb olur. Eyni zamanda digər tərəfdən tormozlayıcı və oyandırıcı neyromediatorların tənzimi pozularaq oyanıcılığın artmasına gətirir.. Müəyyən olunmuşdur ki, yuxusuzluqdan əziyyət çəkən qadın pasientlərin sayı kişilərdən iki dəfə çoxdur. Yaşlı, boşanmış və ya dul insanlarda yuxusuzluğun yaranması əhalinin qalan hissəsi ilə müqayisədə daha çoxdur. Yuxusuzluq özü də stresə səbəb olduğu üçün, uzunmüddətli stress yuxusuzluğa, yuxusuzluq isə stresə səbəb olaraq davamlı təkrarlanır. Beləliklə, gündüz narahatlığı gecə yuxusunun pozulmasına, yuxusuzluq isə gündüz yorğunluğa səbəb olaraq qüsurlu stress çarxı yaranır. Stresin yaratdığı emosional simptomlara həyəcan (təşviş), əhval dəyişikliyi, boğulma hissi, özünə inamsızlıq və s. daxildir. İnsanlar hətta baş verənləri idarə etmədə çətinlik çəkmə, özünə nəzarəti itirmə, daimi narahatlıq, diqqət, qavrama, yaddaşın zəifləməsi, qərar vermədə çətinlik kimi simptomlarla da üzləşir. Stress ürək döyüntüsünə və qan təzyiqinin davamlı artmasına, kardiovaskulyar xəstəliklərin stimulyasiyasına səbəb olur. Bu faktorlar isə öz növbəsində ürək fəaliyyətini çətinləşdirir, insult və miokard infarktına səbəb olur. Davamlı stress bağırsağın qıcıqlanma sindromu, xora, qastro-ezofageal reflyuks xəstəliyi, bağırsağın iltihabi xəstəliyi, ishal kimi bir çox klinik hallara səbəb olur. Bundan başqa, stress baş ağrıları, əzələ gərginliyi və ya ağrısı, ağzın quruması, başgicəllənmə, tərləməyə; həmçinin, davranış dəyişikliyinə də səbəb ola bilər ki (məsələn, qidalanma vərdişində dəyişikliklər, alkoqol, siqaret və ya dərman istifadəsinin artması), bu da öz növbəsində tükənməyə və ya depressiyaya, əsəbi vərdişlərin yaranmasına və ya ağırlaşmasına gətirib çıxara bilər. Çəki problemləri və piylənmə də stress və yuxusuzluq ilə sıx əlaqələndirilir. Artıq çəki və piylənmə isə öz növbəsində 2-ci tip şəkərli diabet və ürək-damar xəstəliyi riskini artırır. Davamlı stress reproduktiv funksiyaya da ciddi təsir göstərir; kişilərdə testosteron sintezini azaldır və sperma yetişməsi prosesini ləngidir, erektil disfunksiya və impotensiyaya səbəb olur. Qadınlarda libidoya təsir edir, menstrual tsiklin pozulmasına və premenstrual simptomların yaranmasına gətirib çıxarır. Zaman keçdikcə xroniki stress depressiyaya, tükənmə sindromuna səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, ən yaxşı yol stresdən uzaq durmaqdır, bu da hər vaxt mümkün deyil...Evdə, işdə, gündəlik həyatımızda tez-tez streslə qarşılaşırıq...Bu halda ən yaxşı yol orqanizmin stresə dözümlü olmasını, düzgün cavab reaksiyasını təmin etməkdir... Bu isə Almaniya istehsalı olan, təbii tərkibli Neurexan preparatı ilə mümkündür!!! Biotənzimləyici preparat olan Neurexan tormozlayıcı və oyandırıcı mediatorların və stres hormonu adlandırılan kortizolun səviyyəsini normallaşdıraraq stresi, daxili gərginliyi aradan qaldırır, fizioloji yuxu ritmini bərpa edir. Uzun müddət istifadəsi tam təhlükəsizdir: öyrəşmə, kəsilmə sindromu vermir, əksinə streslə bağlı yuxusuzluğun tamamilə aradan qaldırılmasına kömək edir

    Günümüzün aktual problemlərindən biri stress, onun yaratdığı xroniki yorğunluq, yuxusuzluq problemidir. Stress özü ilə bərabər bir çox problemlərin yaranm ...

  • Лейла Велиева - 22 июля 2019 Лечебный отдых в Масаллы – в филиале клиники «Bioloji Təbabət-Биологическая Медицина» в Масаллы Филиал клиники «Bioloji Təbabət» в Масаллы –представляет вам санаторно-курортный лечебный отдых в южном, туристическом регионе Азербайджана. Гармоничное сочетание целебных нафталановых ванн, соляной терапии из Нахичеванской соли, немецкой биорегуляционной терапии и завораживающей природы обеспечат вам в этом сезоне в Масаллы и лечебный отдых, и прекрасный отдых. Клиника-санаторий в курортной зоне Масаллы функционирует с декабря 2018-го года. Предоставленные лечебно-оздоровительные пакеты также предусматривают выбор места проживания -- в палате или отеле. НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: · Расположение всего в 2-х часах езды от Баку, в очень выгодном для туризма южном регионе Азербайджана · Расположение клиники в лесном массиве · Врачи, прошедшие специализацию в Германии · В палатах- 24-часовой медицинский контроль · Операционный блок · Эффективное и безопасное лечение хронических, трудноизлечимых или считающихся неизлечимыми болезней методами Биорегуляционной медицины · СОЛЯНАЯ ТЕРАПИЯ (спелеотерапия)- лечение в соляной «комнате» минералами из соляной пещеры Нахичевани. · Нафталан-терапия · Диетология и нутрициология – лечебное и сбалансированное питание · Индивидуальный подход к каждому пациенту · Остеопатия - безболезненное и безлекарственное лечение · Темнопольная микроскопия крови - имеющийся только в “Биологической Медицине” метод исследования; позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии и предотвратить болезни «цивилизации». · Aкупунктура – лечение при помощи иглоукалывания · Гомеосиниатрия – подкожное и внутрикожное введение небольшого количества биорегуляционных препаратов в биологически активные точки · Обеспечение жильем в отеле или палате · В филиале клиники «Bioloji Təbabət-Биологическая Медицина» в Масаллы для точной диагностики заболеваний к услугам пациентов самые современные и информативные методы - Maгнитный резонанс и кoмпьютерная томография, аппарат ультразвуковой диагностики в режиме 4D, рентген-аппарат, темнопольная микроскопия крови и т.д. В клинике функционируют операционный блок, отделения аллергологии, андрологии, эндокринологии, гинекологии, кардиологии, неврологии, офтальмологии, педиатрии, гастроентерологии, стоматологии, урологии, физиотерапии. Применяемые наряду с основной терапией озонотерапия, гирудотерапия, плазмоферез, а также «Соляная пещера», сконструированная из 18 тонн Нахичеванской соли, Нафталан-терапия, гидроколонотерапия способствуют более эффективному лечению. Обязательной составной частью биологического лечения является диетотерапия, направленная на восстановление внутренней среды организма и подготавливающая почву для успешного лечения.

    Лечебный отдых в Масаллы – в филиале клиники «Bioloji Təbabət-Биологическая Медицина» в Масаллы Филиал клиники «Bioloji Təbabət» в Масаллы –представляет в ...

Добавить коментарий

Войти с помощью: