Yuxusuzluqdan, həyəcandan, gərginlikdən uzaq olaq!!

Günümüzün aktual problemlərindən biri stress, onun yaratdığı xroniki yorğunluq, yuxusuzluq problemidir. Stress özü ilə bərabər bir çox problemlərin yaranmasına yol açır və insan sağlamlığında yaranan pozulmaların böyük bir qismində mühüm rol oynayır. Erkən yaşlanma və ölüm halları da streslə əlaqələndirilir. Xüsusilə, iş və məişət problemləri nəticəsində yaranan stress insanlara daha ciddi təsir edir. Stress və onunla əlaqəli narahatlıqlardan (məs, həyəcan və yuxusuzluq) əziyyət çəkən insanların fiziki və zehni funksiyaları zəifləyir və normal insanlarla müqayisədə iş qabiliyyətləri getdikçə daha zəif və səmərəsiz olur. Bir çox etioloji faktor stresə səbəb olur. Məsələn, iş yerində təzyiq altında işləmək, ailə həyatında problemlərlə üzləşmək, işsizlik, maliyyə problemləri və uşaqlıqdan qalma stressorlar (məs, təhqir və etinasızlıq kimi) etioloji stress faktorlarıdır. Hər bir insanın streslə mübarizəsi fərqli şəkildə olur, simptomlar da insandan insana dəyişir. Stresin tez-tez yaratdığı əlamətlərdən başlıcası yuxusuzluqdur. Yuxusuzluq — yuxuya getmə və yuxunun davametmə müddətində, yuxunun keyfiyyətində yaranan pozulma və nəticədə gündəlik fəaliyyətə mənfi təsir göstərən davamlı problem kimi qiymətləndirilir. Streslə əlaqəli yuxusuzluq adətən bir neçə gün davam edir, lakin bu hal davamlı olaraq baş verdikdə simptomlar xronikləşə və həlli çətin probləmə çevrilə bilər.

Stress, gündüz narahatlığı hipotalamo-hipofizar-adrenal (HHA) oxu aktivləşdirir və uzun müddət davam etdikdə kortizolun səviyyəsi qanda artır. Bu halda kortizol axşamlar da qanda normadan artıq olur. Və bu özüdə yuxusuzluğa səbəb olur. Eyni zamanda digər tərəfdən tormozlayıcı və oyandırıcı neyromediatorların tənzimi pozularaq oyanıcılığın artmasına gətirir.. Müəyyən olunmuşdur ki, yuxusuzluqdan əziyyət çəkən qadın pasientlərin sayı kişilərdən iki dəfə çoxdur. Yaşlı, boşanmış və ya dul insanlarda yuxusuzluğun yaranması əhalinin qalan hissəsi ilə müqayisədə daha çoxdur. Yuxusuzluq özü də stresə səbəb olduğu üçün, uzunmüddətli stress yuxusuzluğa, yuxusuzluq isə stresə səbəb olaraq davamlı təkrarlanır. Beləliklə, gündüz narahatlığı gecə yuxusunun pozulmasına, yuxusuzluq isə gündüz yorğunluğa səbəb olaraq qüsurlu stress çarxı yaranır.

Stresin yaratdığı emosional simptomlara həyəcan (təşviş), əhval dəyişikliyi, boğulma hissi, özünə inamsızlıq və s. daxildir. İnsanlar hətta baş verənləri idarə etmədə çətinlik çəkmə, özünə nəzarəti itirmə, daimi narahatlıq, diqqət, qavrama, yaddaşın zəifləməsi, qərar vermədə çətinlik kimi simptomlarla da üzləşir.

Stress ürək döyüntüsünə və qan təzyiqinin davamlı artmasına, kardiovaskulyar xəstəliklərin stimulyasiyasına səbəb olur. Bu faktorlar isə öz növbəsində ürək fəaliyyətini çətinləşdirir, insult və miokard infarktına səbəb olur.

Davamlı stress bağırsağın qıcıqlanma sindromu, xora, qastro-ezofageal reflyuks xəstəliyi, bağırsağın iltihabi xəstəliyi, ishal kimi bir çox klinik hallara səbəb olur.

Bundan başqa, stress baş ağrıları, əzələ gərginliyi və ya ağrısı, ağzın quruması, başgicəllənmə, tərləməyə; həmçinin, davranış dəyişikliyinə də səbəb ola bilər ki (məsələn, qidalanma vərdişində dəyişikliklər, alkoqol, siqaret və ya dərman istifadəsinin artması), bu da öz növbəsində tükənməyə və ya depressiyaya, əsəbi vərdişlərin yaranmasına və ya ağırlaşmasına gətirib çıxara bilər.

Çəki problemləri və piylənmə də stress və yuxusuzluq ilə sıx əlaqələndirilir. Artıq çəki və piylənmə isə öz növbəsində 2-ci tip şəkərli diabet və ürək-damar xəstəliyi riskini artırır.

Davamlı stress reproduktiv funksiyaya da ciddi təsir göstərir; kişilərdə testosteron sintezini azaldır və sperma yetişməsi prosesini ləngidir, erektil disfunksiya və impotensiyaya səbəb olur. Qadınlarda libidoya təsir edir, menstrual tsiklin pozulmasına və premenstrual simptomların yaranmasına gətirib çıxarır.

Zaman keçdikcə xroniki stress depressiyaya, tükənmə sindromuna səbəb ola bilər.

Qeyd edək ki, ən yaxşı yol stresdən uzaq durmaqdır, bu da hər vaxt mümkün deyil…Evdə, işdə, gündəlik həyatımızda tez-tez streslə qarşılaşırıq…Bu halda ən yaxşı yol orqanizmin stresə dözümlü olmasını, düzgün cavab reaksiyasını təmin etməkdir… Bu isə Almaniya istehsalı olan, təbii tərkibli Neurexan preparatı ilə mümkündür!!!

Biotənzimləyici preparat olan Neurexan tormozlayıcı və oyandırıcı mediatorların və stres hormonu adlandırılan kortizolun səviyyəsini normallaşdıraraq stresi, daxili gərginliyi aradan qaldırır, fizioloji yuxu ritmini bərpa edir.
Uzun müddət istifadəsi tam təhlükəsizdir: öyrəşmə, kəsilmə sindromu vermir, əksinə streslə bağlı yuxusuzluğun tamamilə aradan qaldırılmasına kömək edir

Похожие

 • Лейла Велиева - 8 октября 2019 Rinit və sinusit geniş yayılmış xəstəliklər olub, adətən, bir yerdə keçir. Kəskin, residivverən, xroniki formaları var. Bu xəstəliklər həyat keyfiyyətini azaldır, gündəlik aktivliyə, iş qabiliyyətinə ciddi mənfi təsir göstərir. Rinit kimi, sinusit də bir çox ağırlaşmalar verir. Hər iki xəstəlik, xüsusən allergik rinit və xroniki sinusit bronxial astma ilə müşayiət oluna bilər. Allergik rinit orta qulağın irinli iltihabı ilə də ağırlaşır ki, bu da karlığa gətirə bilər. Kəskin sinusit mukosele (selikli qişanın kistası), baş beynin absesi, osteomielit, oral-antral sviş və s. ilə ağırlaşa bilər.                                                                                           Rinit və sinusitdə burun tutulması yuxu zamanı tənəffüsü çətinləşdirərək gündüz yorğunluğa səbəb olur və iş fəaliyyətinə pis təsir göstərir. Burun tutulması uzun müddət və ya tez-tez baş verdikdə koqnitiv funksiyaya mənfi təsir göstərir, məktəbdə qavramanı aşağı salır. Tədqiqatlarla sübut olunmuşdur ki, allergik rinit ABŞ-da orta yaşlı əhali arasında işin məhsuldarlığını 20% azaldır. Beləki, hər il 3.5 -10.7 mln. iş, 2 mln. məktəb günü itirilir. ABŞ-da xroniki sinusitə görə hər il 11.5 mln iş günləri itirilir. Xroniki sinusit və allergik rinit aktivliyi və sosial əlaqələri məhdudlaşdırmaqla da, insanların həyat keyfiyyətini azaltmış olur. Rinit və sinusitlər zamanı pasientə individual yanaşılmalı və müalicə kompleks olmalıdır. Rinit və sinusitlərin  biotənzimləyici müalicəsində  Euphorbium compositum preparatından geniş istifadə olunur. Preparat sprey şəklindədir, intranazal istifadə olunur. Preparatın müxtəlif yaş qruplarında müxtəlif mənşəli rinit, sinusit və rinosinusitlərdə yüksək effektivliyi çoxsaylı tədqiqatlarla sübuta yetirilmişdir. Bu tədqiqatlarda eyni zamanda preparatın tam təhlükəsizliyi və digər dərmanlarla qarşılıqlı təsiri olmadığı aşkar olundu. Euphorbium compositum kəsilmə sindromu, öyrəşmə və taxifilaksiya vermir və bu baxımdan uzunmüddətli istifadə edilə bilər. Tədqiqatlarla sübut olunmuşdur ki, Euphorbium compositum çoxkomponentli tərkibinə görə müxtəlif rinit və sinusitlərdə geniş tətbiq oluna bilər. Euphorbium compositum rinosinsitial virusun bölünməsini inhibə edir. Bundan başqa, herpes (HSV -1), adenovirus 5-ci tipə və paraqrip 2-ci tipə, qripin A tipinə və rinovirusa da eyni cür təsir edir. Beləliklə, sübut olundu ki, Euphorbium compositum yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin yaranmasında daha çox rol oynayan virusların hamısına virusəleyhinə təsir göstərir. Xroniki xəstəliklər zamanı müşahidə olunan immun sisteminin qeyri- stabil  aktivliyi, birincili və ya ikincili infeksiya yoluxmasına səbəb olur. Bu hallarda təbii tərkibli Euphorbium compositum preparatı yüksək effektivlik göstərir. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Euphorbium compositum immunmoduləedici təsir göstərir. Preparatın bir çox inqredientləri: euphorbium, hepar sulfuris, argentum nitricum, mucosa nasalis suis   γ-interferon və TNF-α –nı stimulə edir, monosit və makrofaqları aktivləşdirir. Preparatın digər komponentləri – Hydrargyrum bijodatum, Hepar sulfuris, Luffa operculata, Argentum nitricum virusun aktivliyini inhibə edən interleykin -10- a təsir edir. Yuxarı tənəffüs yollarının virus invaziyasına qarşı normal reaksiyası hüceyrə səviyyəsində baş verən kaskad reaksiyadan ibarətdir. İnfeksiyalar zamanı selikli qişaların zədəsi səthi epitelidən  bazal membranın tam zədələnməsinə qədər ola bilir. Bu cür zədələnmədən sonra epiteli bərpa olunmalıdır ki, öz funksiyasını tam yerinə yetirə bilsin. Tənəffüs yolları epitelisinin regenerasiyasına bir neçə hüceyrə və molekulyar faktorların təsiri var.  Bu faktorlar proteaz (metalloproteinaz), sitokinlər və boy faktorunun təsiri altındadır, hansı ki, epitelial və mezenximal hüceyrələrdən ifraz olunur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Euphorbium compositum virusəleyhinə, iltihabəleyhinə təsirə malikdir, selikli qişanın funksiyasını stimulə edərək virus infeksiyalarına qarşı müqaviməti artırır və bərpa prosesini tezləşdirir. Xroniki formalarda uzunmüddətli istifadə preparatın üstünlüklərindən biridir.  Euphorbium compositum-un xroniki LOR-patologiyalarında istifadəsi yaxşı klinik nəticələr verir.  Məsələn, xroniki sinusit zamanı Euphorbium compositum-la müalicədən 2 həftə sonra  pasientlərin 74,9 % -də, atrofik riniti olan pasientlərin 73.9% - də simptomlar əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Atrofik, quru rinit və ozenadan əziyyət çəkən 55 pasient üzərində aparılan uzunmüddətli kliniki müşahidələr göstərdi ki, Euphorbium compositum preparatı ilə aparılan 6-12 aylıq terapiya zamanı bir nəfərdə belə əlavə təsirlər üzə çıxmamışdır. Pasientlərin ümumi vəziyyətində, xəstəliyin simptomlarında və burun tənəffüsündə əhəmiyyətli yaxşılaşma olmuşdur. Beləliklə, çoxsaylı elmi və klinik tədqiqatlara əsasən demək olar ki, Euphorbium compositum (burun spreyi) aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: •  Çoxhədəfli kompleks təsiri nəticəsində virusəleyhinə, iltihabəleyhinə təsir göstərir. Burun selikli qişasını bərpa edir.
  • Bütün yaş qruplarında, müxtəlif etiologiyalı rinit, sinusit və rinosinusitdə effektivliyi çoxsaylı tədqiqatlarla sübuta yetirilmişdir. • İstənilən yaş pasientlər uçun təhlükəsizdir.
  • Digər preparatlarla birgə istifadəsi təhlükəsizdir. • Heç bir əlavə təsiri və əks-göstərişi yoxdur. • Kəsilmə sindromu və taxifilaksiya vermir. • Uzunmüddətli istifadəsi mümkündür.
  İstifadə qaydası: hər burun dəliyinə 1 püskürmə gündə 3-5 dəfə.  

  Rinit və sinusit geniş yayılmış xəstəliklər olub, adətən, bir yerdə keçir. Kəskin, residivverən, xroniki formaları var. Bu xəstəliklər həyat keyfiyyətini ...

 • Лейла Велиева - 25 сентября 2019 Elxan Yaqubov:   Bu gün dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkələrində özünə böyük inam və etibar qazanmış İnteqrativ Təbabət artıq Azərbaycanda da özünü təsdiqləməkdədir. Dünya səhiyyəsinin son nailiyyətlərindən olan İnteqrativ Təbabət – in respublikamızda ilk tətbiqini isə özəl sektor həyata keçirib. Azərbaycanda İnteqrativ Təbabət-in inkişafı  iş adamı, “Planeta” şirkətlər qrupunun rəhbəri Elxan Yaqubovun adı ilə bağlıdır. Bu ad həm  respublikamızda, həm də bir sıra xarici ölkələrdə çoxlarına tanışdır. Onun ciddi səyləri artıq öz bəhrəsini verməkdədir və inamla demək olar ki, Bakı şəhərindəki İnteqrativ Təbabətin müalicə üsullarını tətbiq edən Bioloji Təbabət Klinikası öz uğurlu nəticələrinə görə dünyada bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən klinikalardan heç də geri qalmır. Dünya standartlarına cavab verən müasir müayinə və müalicə aparatları, avtomatlaşdırılmış laboratoriya və digər tibb avadanlıqları ilə təchiz edilmiş Klinikanın bu gün bölgələrdə - Sumqayıt şəhərində, Göyçay və Masallı rayonlarında da filialları fəaliyyət göstərir. Həmin  klinikalarda da Avropanın aparıcı universitetlərində təhsil almış həkim- personalı çalışır; peşəkar mütəxəssislər və münasib qiymətlər bura müraciət edənlərə keyfiyyətli xidmət göstərmək prinsipinə əsaslanıb... Elxan Yaqubov əməkdaşımızla söhbətində demişdir:  “ Bioloji varlıq olan insan bioloji müalicə də almalıdır. Hippokratın belə bir sözü var: “Xəstəliyi müalicə edən həkimdirsə, onu sağaldan təbiətdir”. Yəni xəstəliklərin müalicəsi təbii, bioloji təsir nəticəsində baş verir...    İnteqrativ Təbabətin ən geniş yayılmış sahələrindən biri  Bioloji Tənzimləyici sistemli Təbabətdir (BTsT). BTsT -nin vətəni Almaniyadır. Lakin 50 ildən artıqdır ki, tək Almaniyada deyil, Avropanın bir çox ölkələrində, Amerikada, Braziliyada, Kolumbiyada, hətta, Afrika ölkələrinin bəzisində həkimlər biotənzimləyici  terapiya üsullarından istifadə edirlər. Keçən əsrin 90-cı illərindən etibarən isə bu təbabətin müalicə üsulları Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və Baltikyanı ölkələrdə tətbiq olunur. Bunu nəzərə alaraq biz Almaniyanın Heel firmasına müraciət edib, onlarla müqavilə bağladıq ki, orada olan Bioloji Təbabət və Biotənzimləyici Təbabət Cəmiyyəti ilə yaxından tanış olaq, onların gördüyü işləri öyrənək. Onlar da məsləhət gördülər ki, əgər siz də Biotənzimləyici Terapiyanı Azərbaycanda yaysanız, bunun insanların sağlamlığına böyük xeyiri ola bilər. Beləliklə, 2009- cu ildə Bioloji Təbabət Klinikasının əsasını qoyduq... Klinikanın tibbi avadanlıqlarına da biz birdən-birə sahib olmamışıq. Bu avadanlıqlara görə mən dəfələrlə xarici ölkələrə getmişəm. Hər bir tibb aparatının iş prinsipini öyrənmək üçün mütəxəssislər dəvət eləmişik və  s. Bir sözlə, dünya səhiyyə sistemində tətbiq olunan ən müasir, ən güclü, ən effektli diaqnostik aparatların axtarışında olmuşuq, onları klinikamıza gətirmişik. Məsələn, bizdə elə müayinə üsulları var ki, qulağın məməciyindən götürülən bir damla qanı qaranlıq sahəli mikroskopda analiz etməklə orqanizmdəki gizli qalan bir çox xəstəlik haqda məlumat ala bilirik. Hansı ki, bu məlumatları heç bir başqa laboratoriyada əldə etmək olmur... Azərbaycanda 2001-ci ilə qədər Bioloji Tənzimləyici sistemli Təbabət üzrə mütəxəssis yox idi. 2001-ci ildən başlayaraq Almaniyadan BTsT üzrə mütəxəssisləri Azərbaycana dəvət edərək seminar, konfrans, kurslar təşkil etdik,  2001-ci ildən  2009-cu ilə qədər BTsT ilə müalicə edən həkimlər hazırladıq. 2009-cu ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Bioloji Təbabət Klinikasını açdıq. Qeyd edim ki,  bu  tək Azərbaycanda deyil, ona qonşu olan dövlətlərdə də ilk idi. Biz klinika yaranan gündən etibarən dünyanın məşhur həkimlərini Azərbaycana dəvət etdik, burada pulsuz seminarlar, kurslar təşkil etdik və bu tədbirlərdə iştirak edən azərbaycanlı həkimlər Bioloji Tənzimləyici sistemli Təbabət  ilə müalicə yollarını öyrənməyə başladılar. Bu gün də həmin ənənəni davam etdiririk. Bu günə qədər həmin seminarlarda respublikamızın müxtəlif  bölgələrindən olan 9000-dən çox həkim iştirak edib. 92 saatlıq bütöv kursu isə 5000-dən çox həkim bitirib və sertikifat alıb. Artıq onlar Bioloji Tənzimləyici sistemli Təbabət ilə müalicə etməyi bacarırlar. Biz belə seminarları Almaniyadan, İsveçrədən, habelə, başqa xarici ölkələrdən dəvət etdiyimiz yüksək ixtisaslı həkimlərlə təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın bir çox bölgələrində, o cümlədən, Gəncə, Mingəçevir, Göyçay, Bərdə, Sumqayıt, Naxçıvanda da təşkil etmişik. Sonra da  biz bölgələrdə  BiolojiTəbabət Klinikasının filiallarını yaratdıq... Bioloji Tənzimləyici sistemli Təbabətdə istifadə olunan preparatlar Almaniyanın əczaçılıq zavodlarında xüsusi texnologiyalar əsasında hazırlanır və həm kəskin, həm də xroniki xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Bu preparatların, demək olar ki, əlavə təsiri olmur. Yəni müalicə zamanı qaraciyərə, böyrəklərə və s. orqanlara heç bir zərər dəymir. Hazırda  dünyada müalicəsi çətin olan bir sıra xəstəlik var ki, (qırmızı qurdeşənəyi, psoriaz, fəqərəarası disk yırtığı, skolioz, dağınıq skleroz, poliartrit, artroz, osteoxondroz və s.) bunları biotənzimləyici preparatların köməyi ilə müalicə etmək mümkündür... İnsan üçün ən qiymətli olan  sağlamlıqdır. Onunla bağlı bir problem hiss etdikdə nə qədər həkimə tez müraciət etsək, bir o qədər müsbət nəticəsi olar. Təəssüf ki, coxları buna əməl eləmir, həkimə gec müraciət edir. Bu hal xüsusilə xalqımız üçün xarakterikdir.  Məsələn, əksər insanlar ağrılara, tutaq ki, bel, kürək, boyun, yaxud da baş ağrılarına ciddi yanaşmır.  Lakin unutmaq olmaz ki, əgər bədəndə davamlı ağrılar varsa və bu ağrılar həyat fəaliyyətinə mane olursa, mütləq həkimə müraciət olunmalıdır.  Ağrılar, belə desək,  orqanizmin həyəcan təbilidir. O, bədənin hansısa hissəsində problemin yaranması ilə bağlı sizə xəbərdarlıq edir... Bioloji Təbabət Klinikasını  məhz xalqımıza keyfiyyətli tibbi xidmət göstərmək üçün yaratmışıq. Əlimizdən gələni edirik, çalışırıq İnteqrativ Təbabəti Azərbaycanda inkişaf etdirək ki, həmvətənlərimiz, müalicəsi çətin olan bir sıra xəstəliklərə görə böyük pullar xərcləyib xarici ölkələrə üz tutmasınlar. Bizə müraciət etsinlər və şəfa tapsınlar... “.         Bəli, dəqiq diaqnostika, xəstəliklərin müalicəsində uğurlu nəticələr, orqanizmə vahid sistem kimi yanaşaraq zərərsiz, tam təbii  üsullarla xəstəliyi aradan qaldırmaq Bioloji Təbabət Klinikasının məqsəd və məramıdır.  Bioloji Təbabət Klinikasına müraciət edənlər onun ecazkar müalicə üsullarından həm şəfa tapır, həm də burada çalışanlardan, xidmətin səviyyəsindən razılıq edirlər. Ünvan:  Baki ş. , 3-cü mkr. , Pişəvəri küçəsi-110 ( Əcəmi metrosunun yanı) . Tel:  (012 ),  (050), (055), (070)  430 89 89.     www.btk.az         

  Elxan Yaqubov:   Bu gün dünyanın inkişaf etmiş bir çox ölkələrində özünə böyük inam və etibar qazanmış İnteqrativ Təbabət artıq Azərbaycanda da özünü təsd ...

 • Лейла Велиева - 27 августа 2019 Türkiyənin aparıcı universitetlərindən olan EGE Universiteti Tibb fakultəsi Xəstəxanası, İnfeksion xəstəliklər və klinik mikrobiologiya kafedrasının Professorları Dr. Meltem Taşbakan və Dr. Hüsnü Pullukcu 12, 13, 14 sentyabrda və Dünya Qastroenterologiya Birliyinin (WGO) rəsmi bursiyeri, Qastroenteroloq-hepatoloq Dr. Nuranə Quliyeva 12-17 sentyabrda Bioloji Təbabət Klinikasının Bakı filialında aşağıdakı xəstəliklər üzrə pasient qəbulu həyata keçirəcəklər: Prof. Dr. Meltem Taşbakan Sümük infeksiyaları (osteomielit), Sidikçıxarıcı yolların təkrarlanan infeksiyaları, Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları (qızılyel, abses, impetiqo, sellülit, diabetik ayaq, panarisium), Səbəbi bilinməyən uzunmüddətli yüksək hərarət, Ağciyərin infeksion və iltihabi xəstəlikləri Prof. Dr. Hüsnü Pullukcu İnfeksion hepatitlər (Hepatit B, C,D, E), Virus infeksiyaları (EBV, CMV), Göbələk infeksiyaları, Parazitar xəstəliklər, Uzunmüddətli ishal, İmmunsupressiv müalicə alanlar və immundefisit sindromu olanlar, İnfeksion qastroenteritlər üzrə Qastroenteroloq-hepatoloq Dr. Nuranə Quliyeva Virus hepatitləri A, B, C, D, Qaraciyər sirrozu, Autoimmun qaraciyər xəstəlikləri, Qaraciyər piylənməsi, Mədə və bağırsaq xəstəlikləri, Mədəalti vəz xəstəlikləri Qeydiyyat üçün öncədən əlaqə saxlamağınız xahiş olunur: ☎ (012) (050) (055) (070) 430 89 89

  Türkiyənin aparıcı universitetlərindən olan EGE Universiteti Tibb fakultəsi Xəstəxanası, İnfeksion xəstəliklər və klinik mikrobiologiya kafedrasının Profe ...

Добавить коментарий

Войти с помощью: